Hôn Anh

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[Dm7]  |[Dm7]  |[G9]  |[G9] 

|[C7M]  |[C7M]  |[A7sus4]  |[A7] 

 

VERSE:

|[Dm7] Hôn anh |_ Tôi muốn được |[G9] hôn anh

|_Lên đôi |[C7M] môi ấm nóng mùa |thu

nhẹ nhàng |[A7sus4] bâng khuâng |[A7] _

 

|[Dm7] Ôm anh |_ Tôi muốn được |[G9] ôm anh

|_Suốt giấc mộng |[C7M] kia bình minh đã |tới

ngập tràn bên |[A7sus4] ô cửa sổ |[A7] lạ

 

PRE–CHORUS

Rằng là |[Dm7] tình chúng ta |_ chẳng về |[Dm7/G] đâu

|_Rằng là |[C7M] tình sẽ qua, |_ chẳng ở |[A7sus4] lâu |[A7] _

|[Dm7] Hôn anh, |_tôi muốn được |[Dm7/G] hôn anh |_

 

CHORUS

|_Lạ |[C] thay tôi như hồn |mây vương vấn một |[Dm] khung trời rất |[G] xa

Lạ |[C] thay bao tia nắng |khẽ hát lên đôi |[Dm] ba lời tình |[G] ca

Thì |[Em] thầm ngọt ngào với |[A] tôi rằng anh vẫn |[Dm] kiếm tìm một bến |[G] bờ

Thì |[Em] thầm ngọt ngào với |[A] tôi rằng anh vẫn |[Dm] kiếm tìm một giấc |[G] 

|_ |_

VERSE

|[Dm7] Hôn anh |_ Tôi muốn được |[G9] hôn anh

|_Lên đôi [C7M] môi ấm nóng mùa |thu

nhẹ nhàng |[A7sus4] bâng khuâng |[A7] _

 

|[Dm7] Ôm anh |_ Tôi muốn được |[G9] ôm anh

|_Suốt giấc mộng |[C7M] kia bình minh đã |tới

ngập tràn bên |[A7sus4] ô cửa sổ |[A7] lạ

 

PRE–CHORUS

Rằng là |[Dm7] tình chúng ta |_ chẳng về |[Dm7/G] đâu

|_Rằng là |[C7M] tình sẽ qua, |_ chẳng ở |[A7sus4] lâu |[A7] _

|[Dm7] Hôn anh, |_tôi muốn được |[Dm7/G] hôn anh |_

 

CHORUS

|_Lạ |[C] thay tôi như hồn |mây vương vấn một |[Dm] khung trời rất |[G] xa

Lạ |[C] thay bao tia nắng |khẽ hát lên đôi |[Dm] ba lời tình |[G] ca

Thì |[Em] thầm ngọt ngào với |[A] tôi rằng anh vẫn |[Dm] kiếm tìm một bến |[G] bờ

Thì |[Em] thầm ngọt ngào với |[A] tôi rằng anh vẫn |[Dm] kiếm tìm một giấc |[G] 

|121 |135

 

(Lên tone)

CHORUS

|_Lạ |[D] thay tôi như hồn |mây vương vấn một |[Em] khung trời rất |[A] xa

Lạ |[D] thay bao tia nắng |khẽ hát lên đôi |[Em] ba lời tình |[A] ca

Thì |[F#m] thầm ngọt ngào với |[B] tôi rằng anh vẫn |[Em] kiếm tìm một bến |[A] bờ

Thì |[F#m] thầm ngọt ngào với |[B] tôi rằng anh vẫn |[Em] kiếm tìm một giấc |[A] 

 

|153Pa ra pa pa pá pà pà pả pá pa (hát thay 2 câu trên của điệp khúc ||:[D] _ |[D] _ |[Em] _ |[A] _ :||

Pa ra pa pa pá pà pà pa pá |160pa

Thì |[F#m] thầm ngọt ngào với |[B] tôi rằng anh vẫn |[Em] kiếm tìm một bến |[A] bờ

Thì |[F#m] thầm ngọt ngào với |[B] tôi rằng anh vẫn |[Em] kiếm tìm một giấc |[A] 

|[Em7] Hôn anh |_Tôi muốn được |[A7] hôn anh ||