Hoàng Diệu – Những Đứa Trẻ – Những Đứa Trẻ

Tone

Đánh giá

 

Tone [F] 

Intro: [GmCFDm] x2

Đèo em trên con [Gm] đường vắng

[C] Đầy nắng

[F] Ngày lễ

[Dm] Em ngơ ngác nhìn quanh

Và [Gm] thấy

[C] Người ấy

[F] Chẳng thể nào quên [Dm] 

 

Em không tin vào [Gm] tia nắng trong bình minh [C] 

Như bao nhiêu ngàn [F] tia nắng giữa cuộc đời [Dm] 

Em không bao giờ [Gm] quên những khúc ca ngày xưa [C] 

Tôi cho em một [F] trưa mát trên con [Dm] phố dài

 

[Gm] Hoàng Diệu

Là nơi [C] ta bước đi cùng nhau đó

[F] Hoàng Diệu

Là nơi [Dm] con phố quen thật quen đó

[Gm] Hoàng Diệu

Là nơi [C] ta quay về bên [F] nhau [Dm] 

 

Một đứa bé vẫn [Gm] còn thơ

[C] Nhìn quanh

[F] Nhìn quanh

[Dm] Ngơ ngác

Vẫn còn bao nhiêu [Gm] điều em

Còn [C] chưa thể nào [F] gọi tên [Dm] 

 

Em không tin vào [Gm] tia nắng trong bình minh [C] 

Như bao nhiêu ngàn [F] tia nắng giữa cuộc đời [Dm] 

Em không bao giờ [Gm] quên những khúc ca ngày xưa [C] 

Tôi cho em một [F] trưa mát trên con [Dm] phố dài

 

[Gm] Hoàng Diệu

Là nơi [C] ta bước đi cùng nhau đó

[F] Hoàng Diệu

Là nơi [Dm] con phố quen thật quen đó

[Gm] Hoàng Diệu

Là nơi [C] ta quay về bên [F] nhau [Dm]