Hoài thu – Văn Trí

Tone

Đánh giá

 

Mùa thu năm [Em]  ấy

Trên đường đến miền cao nguyên

Đà Lạt núi rừng thâm [Am]  xuyên

Thác [B7]  ngàn nước bạc thiên [Em]  nhiên

Chạnh lòng tôi [C]  thấy

Lá [G]  vàng rơi nhẹ say [C]  mơ

Trong [Em]  rừng thu đẹp nên [Am]  thơ

Lưng [B]  trời đàn chim bơ [B7]  vơ

Mùa thu năm [Em]  nay

Tôi lại thấy lòng lâng lâng

Khi nhịp bước nhẹ đôi [Am]  chân

Trong [B7]  rừng vắng lạnh bâng [Em]  khuâng

Bầy nai ngơ [C]  ngác

Lá [G]  vàng rơi đầy miên [C]  man

Trên [Em]  bờ cỏ rộng thênh [Am]  thang

Nghe [B7]  mùa thu đi ngỡ [Em]  ngàng

Đóa hoa phù dung [G]  trắng xóa

Ngàn cây hiu hắt tiếng [Bm]  nhạc

[Em]  Mảnh linh hồn tôi [Am]  thu nay

Là [Bm]  linh hồn tôi thu [B7]  nào

[Em]  Nắng đây vẫn là [C]  nắng ấm

Mùa [Em]  thu thương nhớ mơ [G]  màng

[Em]  Gió thu về đây [Am]  mơn man

Hồ [B7]  thu xanh biếc tràn [Em]  lan

Đồi thông vi [Em]  vút

Nghe chừng lá động muôn phương

Đà Lạt những chiều mây [Am]  vương

Có [B7]  mùa thu vàng dâng [Em]  hương

Nhịp chân ai [C]  đấy

Hay [G]  là gió thoảng xa [C]  xôi

Gió [Em]  làm rung động tim [Am]  tôi

Hay [B7]  là dư âm thu [Em]  rồi