Hoa trinh nữ

Tone

Đánh giá

 

|[C]  |[Dm]  |[Em7]  |[G] 

|[Dm]  |[Em]  |[Dm] [G]  |[C] 

 

Verse 1

|[C] _Qua một rừng |[C] hoang gió núi theo |[Dm] sang giũ bụi đường trên_|[Em]  vai

|[Am] _Hái cây hoa |[Fmaj7] dại lẻ loi bên |[G] đường gọi là hoa trinh_|[C]  nữ 

|[C] _Hoa trinh nữ không |[Dm] mặn mà bằng nàng hồng kiêu |[Em] sa

Hoa đâu dám khoe |[Am] màu cùng một nàng cúc vàng |[Dm] tươi

Hoa không bán hương |[D7] thơm như nàng dạ lý trong |[G] vườn

Nhưng hoa trinh nữ |[G] đẹp tựa chuyện [D7] tình hai |[G] chúng ta.

 

Verse 2

|[G] _Xưa thật là |[C] xưa nhớ mấy cho |[Dm] vừa nhớ mẹ kể |[Em] đêm mưa

|[Am] _Có ông vua |[Fmaj7] trẻ xuất binh qua |[G] rừng dẹp quân xâm_|[C]  lấn 

|[C] _Khi vua kéo quân |[Dm] về tình cờ gặp một giai |[Em] nhân

Vua xao xuyến tâm |[Am] hồn vời nàng về chốn hoàng |[Dm] cung

Truyền cho khắp nhân |[D7] gian đem lụa là đến cho |[G] nàng

Trên ngôi cao chín |[G] tầng hoàng hậu [F] đẹp hơn |[C] ánh sao.

 

Chorus

|[C] _Tôi không phải là |[E] vua nên mộng ước thật bình |[Am] thường

Như yêu một loài |[D] hoa trên vùng đá sỏi buồn |[Em] phiền

Loài hoa không |[Am] hương không sắc màu nhưng |[F] loài hoa biết khép lá ngây |[G] thơ

|[G] _Tôi không phải là |[Dm] vua nên nào biết đến xa |[Em] hoa

Không ngọc ngà kiệu |[Am] hoa không nệm gấm không |[Dm] cung son

Tôi chỉ là |[Dm] người lính phong [Em] trần |[G] thấy hoa nhớ người yêu |[C] rất xa. 

 

Verse 3

|[G] _Nâng nhẹ một |[C] cây lá xếp trong |[Dm] tay lá ngủ thật mê_|[Em]  say

|[Am] _Ngỡ đôi mi |[Fmaj7] gầy khép đêm trăng |[G] đầy cài then cung_|[C]  ái 

|[C] _Tôi nghe thoáng qua |[Dm] hồn mình vừa thành một quân |[Em] vương

Quân vương giữa hoa |[Am] rừng lòng bàng hoàng nhớ |[Dm] người thương

Và mong ước mai |[D7] sau khi tan giặc nước vua |[G] về

Cho giai nhân ngóng |[G] đợi chỉ một [F] cành trinh |[C] nữ thôi.

 

Midtro lead chorus