Hoa tím ngày xưa – Hữu Xuân thơ Cao Vũ Huy Miên

Tone

Đánh giá

 

1. Con [C]  đường em về ban [Em]  trưa

Hoa [F]  tím nghiêng nghiêng đợi [Dm]  chờ

Tuổi [Am]  em vừa tròn mười [F]  bảy

Tóc [G]  em vừa chớm ngang [G7]  vai

2. Con [C]  đường em về mưa [Em]  bay

Ta [F]  đứng trông theo bao [Dm]  ngày

Tự [C]  bao giờ lòng cứ [Am]  ngỡ

Yêu [Dm]  người mà nào có [G7]  hay

ĐK: Con [C]  đường em về thơm [F]  hương

Ngọc [Em]  lan khuya rụng trong [Am]  vườn

Tiếng [Dm]  dương cầm đâu lặng [G7]  lẽ

Đưa [F]  ta về phía cuối [C]  đường

Con [F]  đường em về năm xưa

Có [Em]  biết hay chăng bây [C]  giờ

Hoa [F]  tím thôi không chờ [G]  nữa

Chỉ [G7]  còn ta đứng dưới [C]  mưa