Hoa tâm (Tự tại) – Tiêu Mạn Huyên – Á Hậu Thi Phượng

Tone

Đánh giá

 

tone [Bm] 

 

[Em] Như hoa trong gương, như [D] bóng trăng in đáy hồ

[Bm] Đời thoáng như [A] giấc mơ trong nhân sinh kiếp [Bm] con người

[Em] Tâm tham sân si, khẩu [D] ý thân nuôi sắc dục

[Bm] Lạc bước trong [A] bể đau, xoay quanh trong biển [Bm] luân hồi

 

[Em] Xin khai hoa tâm, thành [D] kính con dâng lên Người

[Bm] Lạy sám hối [A] Tứ Ân, con cúi xin thành [Bm] Tâm thệ nguyện

[Em] Nay khai hoa tâm, thành [D] kính con xin lạy Ngài

[Bm] Lạy đức Quán [A] Thế Âm, xin chướng duyên từ [G] nay tiêu trừ

 

ĐK: [D] Quan Thế [A] Âm Đại [G] Từ Đại [A] Bi

Con [F#m] nguyện xin ơn Người soi [G] lối con [A] đi

[D] Trong biển [A] đời bao [G] nghiệp trần [A] xoay quanh

[F#m] Thoát qua tháng ngày, lạc [G] trong biển [A] đau

 

[D] Quan Thế [A] Âm Đại [G] Từ Đại [A] Bi

Con [F#m] thành tâm xin Người cứu [G] lấy nhân [A] sinh

[D] Bao chiến [A] tranh khổ [G] cực được [A] tiêu tan

[F#m] Thoát ly khốn cùng, trầm [G] luân khổ [A] đau kiếp [Bm] người

 

[Em] Om Mani Pad Me Hum [D] Om Mani Pad Me Hum

[Bm] Om Mani [A] Pad me Hum Om Mani [Bm] Pad Me Hum

[Em] Om Mani Pad Me Hum [D] Om Mani Pad Me Hum

[Bm] Om Mani [A] Pad me Hum Om Mani [Bm] Pad Me Hum