Hoa sữa

Tone

Đánh giá

 

Chơi theo [Am]  capo ngăn 1

 

1. Em |[E] vẫn từng đợi |[Am] anh

Như |[Am/G] hoa từng |[Am/F#] đợi nắng

Như |[F] gió tìm rặng phi |[Bb] lao

Như  trời |[E7] cao mong mây |[Am] trắng |[Am] 

 

2. Em |[F] vẫn từng đợi |[Dm] anh

Trên |[F] những chặng đường |[E] quen

Tiếng |[F] hát ai xao |[G] động

Thoáng mùi |[F] hoa êm |[E7] đềm |[E7] 

 

ĐK: Kỷ niệm |[Am] ngày xưa |[Bdim7] _vẫn còn |[E] đâu đó

|[E] _Những bạn |[F] bè chung |[F] _những con đường |[C] nhỏ

|[Am] _Hoa |[Dm] sữa vẫn |[G] ngọt ngào đầu phố |[C] đêm đêm 

Có |[E] lẽ nào |[E] _anh lại |[Dm6] quên em , 

có |[E] lẽ nào |]_anh lại |[Am] quên em

 

-> Intro