Hồ Trên Núi

Tone

Đánh giá

 

 

Núi ( hư ) núi

Thuyền ( hư ) thuyền ( ư )

Mây ( ư ) mây

Nước ( ư ) nước

Thuyền ta |[Em9] ngược thuyền ta |[C7M] xuôi

giữa dòng nước |[Bm7] bạc nhịp chèo ta |[Em9] bơi

Ai đắp |[G6] đập?

Ai phá |[Am7] núi?

Cho hồ nước |[Bm7] đầy là mặt gương |[Em9] soi

Non |[Em9/B] xanh mà [D] nước |[G6] biếc ối |[Bsus4] a... |[B7] _

Khoan nhạt mái |[C7M] chèo ( hừ |[Em] là )

Khoan [Em7] nhặt mái |[C7M] chèo ( ối |[Em] a )

|Núi ( hưa ) |núi

|Thuyền ( hưa ) |thuyền ( hư )

|Mây ( hư ) |mây

|Nước ( hư ) |nước Hư...... hư.......hư....... .

Nhìn bóng |[Em9] chiều in ngấn |[C] nước

Ta nhìn đất |[Bm7] trời một dòng nghiêng |[Em] soi

Nghe tiếng |[G6] rừng

Nghe tiếng |[Am7] suối

xôn xang mái |[Bm7] chèo

nhịp đời sinh |[Em] sôi

Thuyền |[Em9/B] về mà [D] bến |[G6] mới ôi [Bsus4] a... |[B7] _

Cá nặng nước |[C7M] đầy ( hừ |[Em] là )

Cá |[G6] nặng lưới |[C] đầy ( ối |[Em] a )...

|Núi ( hưa )| núi

|Thuyền ( hưa ) |thuyền ( hư )

|Mây ( hư ) |mây

|Nước ( hư ) |nước Hư......hư........ ..hư...............|