Hò ba lý – Tốp ca thiếu nhi – N/A

Tone

Đánh giá

 

Capo 1

Ba [G] lý tang tình mà nghe

Ta [D7] hò ba [Em] lý tình [D7] tang

Ba [G] lý tình tang

Trèo [D7] lên trên [G] rẫy khoai [D7] lang

Ba [D7] lý tang [G] tình mà nghe

Ta [D7] hò ba [Em] lý tang [D7] tình

Chẻ [Am] tre mà đan sịa, là [G] hố

Cho [Em] nàng phơi [D7] khoai khoan

Hố [Am] khoan là [D7] hố hò [G] khoan.