Hiu hắt đời nhau – Lê Vũ

Tone

Đánh giá

 

Theo em [Em]  nghĩ trong cuộc tình này

Thì cả hai [Am]  ta đều có [Em]  lỗi

Cũng có [B]  lúc em giận cuộc đời

Đã làm [D]  hai đứa hai [G]  nơi [B] 

[Em]  Em thì ngây và [C]  ngô

Như con [Am]  nai vàng ngơ [Em]  ngác

Còn [D]  anh thì ngu và [Am]  ngơ

Cũng có [B]  lúc khi này khi khác

[Em]  Đời là đời bàn [G]  tay

Chỉ muốn ngắt [D]  đi nụ tình thơm ngát

Nên ta [B]  đã dại khờ

Làm hiu hắt đời [Em]  nhau

Ngày [Em]  xưa trả lại [D]  tôi phố cũ ngày [G]  xưa

Trả lại [Am]  tôi gác ấm chiều mưa

Mà hai [C]  đứa thấy ngôn ngữ [B]  thừa

Nếu như ngày [Em]  ấy

Một [Am]  trong hai ta biết nghĩ

Thì bây [B7]  giờ ta dễ mất nhau [Em]  chưa