Himala – Jay R – Jay R

Tone

Đánh giá

 

 

 Pan[C] garap ko'y. Ma[F] kita kang

Nag[C] lalaro sa buwan [F] 

I[Am/G#] nalay mo. Sa [Bbdim7] akin ang

Ga[C] bing walang hangganan [F] 

Hindi mahanap sa [F] lupa ang [C] pag-asa [F] 

Nakikiusap na[F] lang

 

Hima[C] la, kasa[Dm] lanan bang

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la, ka[Dm] salanan bang

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la

 

Pan[C] garap ko'y. Ma[F] kita ang

Liwanag ng u[C] maga [F] 

Nag[Am/G#] lalambing. [Bbdim7] Sa iyong m[C] ga mata

Di mahagilap sa [F] lupa ang pa[C] g-asa [F] 

Nakikiusap sa bu[F] wan

 

Hima[C] la, kasa[Dm] lanan bang

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la, ka[Dm] salanan bang

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la

 

Hima[C] la, kasa[Dm] lanan bang

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la, ka[Dm] salanan bang

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la

 

Humi[Am/G#] ngi ako sa langit [Bbdim7] ng

Isang hima[C] la