Hết Thương Cạn Nhớ

Tone

Đánh giá

 

tone [Em] 

Intro

|[C7M]  |[B]  |[Am] [D]  |[G]  |[C#m7(b5)] [C7M]  |[Bm] [Em]  |[Am7] [Bm7]  |[Em]  |[Em] 

 

Verse

|[Cmaj7] Em à anh đã biết Là tình |[Bm7] yêu này chẳng cần thiết

|[Am7] Em cần nơi bình [D] yên Chứ không |[Gmaj7] phải anh kế bên

|[Cmaj7] Em đừng giữ lại anh Khi trái |[Bm7] tim vụn vỡ chưa lành

Điều ban |[Am7] nãy anh vừa [Bm7] thấy là gì_|[Em7]  đấy

 

|[Am7] [Bm7]  |[Em7] _Em đã vừa |[Cmaj7] ghì hôn ai

Cận kề bên tai tựa |[Bm7] đầu lên vai Thấy em đang |[Am7] đắm say

Chắc em [D] chẳng hay đôi mình |[Gmaj7] chưa chia tay

Đôi khi tình |[Cmaj7] yêu sẽ hóa nhạt nhòa Khi vô tình |[Bm7] một trong hai

Cuốn lấy sai |[Am7] trái đến khi vỡ [Bm7] lỡ Cả hai hủy |[Em7] hoại tương lai 

 

Chẳng cần |[Cmaj7] một ai nữa Bất kể |[Bm7] ai cũng dư thừa

Một mình đứng |[Am7] khóc giữa mưa [D] Nén cơn đau vào |[Gmaj7] từng hơi thở [G7] 

Một người mình |[Cmaj7] chẳng ngừng nhớ Nhưng lại |[Bm7] quay bước giả vờ

Bảo rằng mình |[Am7] cũng như em [Bm7] Hết thương cạn |[Em7] nhớ

 

Sự thật là |[Am7] chỉ mỗi em [Bm7] Hết thương cạn |[Em7] nhớ

|[C7M]  |[B]  |[Am] [D]  |[G] 

 

Vì lỡ [Am7] thấy em với người [Cm] ta [Bm7] Sao mà lại dễ [Em7] quên em à

[Am7] Với tất cả giờ [D] đã [Gmaj7] xảy ra

[C] Chỉ là còn nhân [D] duyên

[Em] Nên lòng vẫn quyến [E] luyến

[Am] Mai chia cắt [Bm] muốn cũng chẳng [Em] thấy mặt

Em đã vừa [Cmaj7] ghì hôn ai

Cận kề bên tai tựa [Bm7] đầu lên vai

Thấy em đang [Am7] đắm say

Chắc em [D] chẳng hay đôi mình [Gmaj7] chưa chia tay

Đôi khi tình [Cmaj7] yêu sẽ hóa nhạt nhòa

Khi vô tình [Bm7] một trong hai

Cuốn lấy sai [Am7] trái đến [Bm7] khi vỡ lỡ

Cả hai hủy [Em7] hoại tương lai

Chẳng cần [Cmaj7] một ai nữa

Bất kể [Bm7] ai cũng dư thừa

Một mình đứng [Am7] khóc giữa mưa

[D] Nén cơn đau vào [Gmaj7] từng hơi thở [G7] 

Một người mình [Cmaj7] chẳng ngừng nhớ

Nhưng lại [Bm7] quay bước giả vờ

Bảo rằng mình [Am7] cũng như em

[Bm7] Hết thương cạn [Em7] nhớ

Sự thật là [Am7] chỉ mỗi em

[Bm7] Hết thương cạn [Em7] nhớ