Hè muộn

Tone

Đánh giá

 

 

|[C]  Một ngày đi qua |[Dm]  và đêm cũng qua

|[F]  Lá xanh đã vàng, |[Am/F#]  phượng vĩ đã [G]  tàn

|[Dm]  Nhưng em đâu có hay hồn nhiên như |[G]  đám cỏ hoa

|[Dm]  Không biết hè muộn còn rực |[G]  cháy.

 

|[C]  Một mùa đi qua |[Dm]  và năm tháng qua

|[F]  Bước chân nhẹ nhàng |[Am/F#]  em đến muộn [G]  màng

|[Dm]  Em cho tôi nắng mưa và bao ngày |[G]  đêm chờ  mong

|[Dm]  Giây phút hè muộn tình nồng |[G]  cháy.

 

ĐK:

Rồi em |[Am]  đi và thu sang, thu rất |[Em]  vội vàng

|[A]  Những giọt sương [Dm7] đêm xa vắng |[G]  thêm

[F] _Để cho |[Am]  tôi chìm trong mơ những giấc |[Em]  mơ nào [A] 

|[Dm7]  Như ngày hè [F] ấy cỏ hoa |[G]  vẫn [F] xanh |[C]  màu. |[G] _ |[C]