Hãy nói anh nghe – Du Thiên

Tone

Đánh giá

 

Đừng [Dm]  nói với [C]  anh rằng em muốn quay về [Dm]  đây

Dường [Bb]  như chúng [C]  ta đã chia tay lâu [Dm]  rồi

Đừng [Dm]  nói với [C]  anh rằng em chỉ yêu mình [Dm]  anh

Và [Bb]  nói cho anh [C]  nghe lần [Dm]  cuối.

 

Hãy nói anh nghe vì [Bb]  sao ngày ấy em ra [C]  đi

Hãy nói anh nghe một [Am]  lời từ sâu tim [Dm]  em

Hãy nói cho anh cảm [Bb]  thấy yêu thương từ [C]  em

Hãy nói em sẽ không [Dm]  trở lại.

 

Rất khó để quên được [Bb]  nhau để yêu thương [C]  nhau

Dẫu cho anh đã [Am]  phải hy sinh tất cả cho [Dm]  em

Lệ ướt hoen đôi bờ [Bb]  mi từng giọt nước mắt cứ [C]  rơi rơi vì [Dm]  ai.