Hay là chia tay – Khắc Việt

Tone

Đánh giá

 

Vậy [Em]  là chúng [D]  ta chia [Em]  tay nhau

Còn [C]  gì nữa [D]  đâu em bước [G]  đi

Và [Em]  người khóc [D]  chi vì em [G]  đã nói chia [Em]  tay mà

Người [Am]  cần phải [B7]  khóc chính là [Em]  anh.

 

Rồi [Em]  thì mất [D]  anh em mới [Em]  hiểu được

Tình [C]  yêu của [D]  anh như thế [G]  nào

Và [Em]  anh sẽ [D]  không như người [G]  ta nói yêu [Em]  em nhiều

Vì [Am]  anh chỉ [B7]  yêu bằng con [Em]  tim

 

Và chỉ [C]  khi em mất đi [D]  anh

Thì em mới hiểu [Bm]  ra anh yêu em nhiều lắm [Em]  đấy

Rồi em sẽ nhận [C]  thấy những thứ xung [D]  quanh

Chỉ là thoáng [Bm]  qua hay chính anh là mãi [Em]  mãi

 

Và anh cũng sợ [C]  lắm khi anh mất đi [D]  em

Còn nỗi sợ nào [Bm]  hơn, khi mất người yêu [Em]  hương

Nhưng khó thể thay [C]  đổi khi em đã hết yêu [D]  anh

Hay là chúng [Bm]  ta chia tay từ đây em [Em]  nhé