Hát với chú ve con – Thanh Tùng

Tone

Đánh giá

 

[C]  Một hôm mây [F]  trắng bỗng nhớ tiếng hát [C]  em

Mây lang thang [Dm]  hoài để bầu trời thêm [C]  vắng

Một hôm có [F]  nắng bỗng nhớ tiếng hát [C]  em

Nắng bâng khuâng [Dm]  hoài tựa chưa muốn [C]  quên 

 

Ðừng mang trong lời [Am]  ca những nỗi ưu [Em]  phiền 

Và đừng mang cho tình [Am]  yêu những tiếng ca [G]  buồn 

Này chú [Dm]  ve bé [G7]  con 

[C]  Ðời cho ta lời [Am]  ca hát để yêu [Em]  người 

Và người cho ta lời [Am]  ca hát để yêu [G7]  đời thiết [Dm]  tha đó [G7]  em 

 

[C]  Giọt mưa rơi trong [F]  đất, chiếc lá bỗng [C]  xanh 

Hóa chú ve [Dm]  nhỏ để ngày ngày ca [C]  hát 

Tình yêu trong [F]  sáng cũng sẽ đến với [C]  em

Hỡi chú ve [F]  nhỏ ngày đêm hát [C]  ca