Hát tặng gia đình

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[Em] _ |[D] _ |[Em] [A] _

 

|[D] _ Một bài ca em |[D] hát

|[Bm] _Dành tặng ba má |[Em] em

|[A] _Tặng điệu đàn em |[A] đánh lên

|[Bm] _Dành tặng [A] hết ông |[D] 

 

Chorus:

|[D] _Và từng lời |[G] hát em

|[Gm] _Làm ba sướng |[F#m] vui

|[D] _Từng lời em |[Bm] hát chúc ông bà

Em |[G] hát chúc cha mẹ

Em |[F#m] hát chúc anh [G] chị của |[A] em

 

|[D] _ Một bài ca em |[D] hát

|[Bm] _Dành tặng ba má |[Em] em

|[A] _Tặng điệu đàn em |[A] đánh lên

|[Bm] _Dành tặng [A] hết ông |[D] 

|[Em] [A]  |[D] _