Hát cho người tình xa – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày [Am]  tháng vẫn mãi dâng trào nỗi [F]  nhớ

Nhớ [G]  em, nhớ [Dm]  đêm, nhớ những mùa [Am]  trăng [F] 

Rồi [G]  gió cứ cuốn ta vào phiêu [Dm]  lãng 

Cuốn [F]  trôi, cuốn [B]  theo bao kỷ [E7]  niệm 

 

Lạc [Am]  lối giữa chốn vô tình không [F]  bến 

Thấy [G]  ta, bước [F]  đi, bưóc theo thời [C]  gian [Em] 

Người [G]  hỡi có nhớ con đường ngày [Dm]  xưa 

Ta đón [F]  nhau, nơi cuối [E7]  phố.

 

2. Ngày [Am]  tháng vẫn mãi dâng trào nỗi [F]  nhớ

Nhớ [G]  em, nhớ [Dm]  đêm, nhớ những mùa [Am]  trăng [F] 

Rồi [G]  gió cứ cuốn ta vào phiêu [Dm]  lãng 

Cuốn [F]  trôi, cuốn [B]  theo bao kỷ [E7]  niệm 

 

Lạc [Am]  lối giữa chốn vô tình không [F]  bến 

Thấy [G]  ta, bước [F]  đi, bưóc theo thời [C]  gian [Em] 

Người [G]  hỡi có nhớ con đường ngày [Dm]  xưa 

Ta đón [F]  nhau, nơi cuối [E7]  phố

 

Ôi vòng [B]  tay, yêu [E7]  dấu xa [Am]  rồi.

 

ĐK:

Giờ còn lại [Dm]  những nỗi nhớ khi hoàng hôn xuống 

Hỡi [Am]  em xa xăm đi về nơi [F]  đâu 

Bước [Dm]  anh đơn côi quay [G]  về, trên con đường [C]  vắng [A7] 

 

Một mình ngồi [Dm]  ngắm những áng mây ngàn xa tít

Thoáng [Am]  nghe miên man dương cầm nhà [F]  ai

Thướt [Dm]  tha ru lên cung [G]  đàn 

Bài tình [Em]  ca [E7]  hát cho người tình [Am]  xa.