Hát cho người ở lại – Quốc An – Lê Quang

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Ngày nào em [C]  đến bên anh

[D]  Tim anh ngẩn ngơ chợt [G]  buồn vu vơ

Em [Am]  rất vô tư, em [Em]  quá ngây thơ

[C]  Làm anh thẫn [B7]  thờ

[Em]  Rồi em cất [Am]  ] bước ra đi

[D]  Tim anh giá băng, hồn [G]  anh chết lặng

Em [Am]  đã ra đi, không [Em]  nói năng chi

Anh nhớ [B7]  mãi dáng em thiên [Em]  thần

Kỷ [Am]  niệm giờ đây đã qua

Để [Em]  rồi tim anh héo khô

[C]  Nay còn gì [D]  khi người xa [G]  khuất

Chuyện [Am]  tình mình sao thiết tha

Để [Em]  rồi lòng anh xót xa

Anh mãi [C]  khóc thương tình [B7]  ta

Ngày nào em [Em]  hát, [Am]  hát cho người dấu [D]  yêu

Hát cho cuộc tình [G]  đầu

Ngày nào em [C]  hát, [Am]  hát cho tình chúng [B7]  ta

Em đã [D]  hát cho niềm hạnh [B7]  phúc

Giờ đây em [Em]  hát, [Am]  hát cho người dấu [D]  yêu

Hát cho người ở [G]  lại

Giờ đây em [C]  hát, [Am]  hát cho tình đã [B7]  xa

Nay em chỉ hát cho riêng [Em]  anh