Hành Tinh Song Song

Tone

Đánh giá

 

Intro:

|[C#m]  |[C#m]  |[A7M]  |[A7M] 

 

|[C#m] _Một giấc mơ không thật |dài, sao vẫn phải |[A7M] nhung nhớ,

|_Sao vẫn phải |[C#m] mong ngóng ai về |_với anh|[G#m] _ |_

|[C#m] _Và em có từng |nghe, lời yêu thương nào |[A7M] buồn đến thế |_

|[C#m] _Và em có từng |nghe, lời dặn dò nào |[A] đau đến thế |_

 

Bởi vì |[F#] anh |_ Là bởi vì |[C#m] anh này |[G#m] _Bởi vì |[F#] anh |

|[B] _Saokhông giấu em |[E] đi khỏi tâm trí này của |[B] anh ?

 

Và xin cho em |[B] về, về một nơi rất |[F#] xa loài người

|_Về một nơi phía |[E] sau mặt trời

|_Và có anh đi cạnh |[F#] em... |_

 

|[B] _Và xin cho em |về, về một nơi rất |[F#] xa cuộc đời

|_Về một nơi phía |[E] sau bộn bề

|_Và có anh đi cạnh |[G#m] em, |_cạnh |[A#] em, |_cạnh |[G#m] em, |[E7M] _cạnh |[D#m] em |

 

Giang tấu: 

 

Và xin cho em |[B] về, về một nơi rất |[F#] xa loài người

|_Về một nơi phía |[E] sau mặt trời

|_Và có anh đi cạnh |[F#] em... |_

 

|[B] _Và xin cho em |về, về một nơi rất |[F#] xa cuộc đời

|_Về một nơi phía |[E] sau bộn bề

|_Và có anh đi cạnh |[G#m] em, cạnh |[F#] em, cạnh |[E] em, [G#m]