Hạnh phúc – Tường Văn

Tone

Đánh giá

 

Làm sao anh [F]  biết em [Gm]  như đang gần anh

Làm sao anh [Bb]  biết em [F]  yêu chỉ mình anh

Người ơi hãy nói anh không như là [Bb]  mơ

[G]  Quá mong [C]  manh

 

Làm sao em [F]  biết câu [Gm]  ca luôn dịu êm

Làm sao em [Bb]  biết ban [F]  mai đang về đây

Và khi hai trái tim chung nhịp [Bb]  đập 

Có nhau [F]  trọn đời

 

Mùa xuân [Dm]  đã mang đến tình [Gm]  yêu 

Đầy khao [F]  khát

Bàn tay [Dm]  nắm hạnh phúc ngày [Gm]  xanh

Đón tâm [G7]  hồn bao [C]  dung

 

Nguyện [F]  ước chúng ta không [Bb]  xa rời

[C]  Ta bước qua ưu [Am]  phiền 

[Dm]  Chia sẻ vui buồn suốt [Gm]  đời

[C]  Trên con đường còn [F]  xa