Hạnh phúc lang thang

Tone

Đánh giá

 

 

|_Ngày ấy em như |[Em] hoa sen, Mang nhiều |[Em/D#] giáng hiền, mỗi |[Em/D] khi chiều lên, 

|[Em7/C#] _Ngày ấy em như |[C] sương trong, Nép bên |[Am] bông hồng, Mượt trên |[B] cánh nhung,

 

|[B] _Ngày ấy em |[Em] như cung tơ, Cho |[Em/D#] đời thẫn thờ, Cho |[Em/D] tôi dệt mơ, 

|[Em/C#] _Từng khuya tay đan |[C] ngón tay,  Ước cho |[B] đời ước mơ... |[Em] dài.

 

Chorus: 

|[Em] _Nhưng năm tháng |[Am] vô tình, Mà [Am/F#] lòng người cũng |[Gmaj7] vô tình, 

Rồi mộng [Am/F#] úa |[B] thay màu xanh, |[Em] _Người yêu xa |[B] bến mộng, 

Đò xưa đã sang |[G] sông, Dòng [Am/F#] đời |[B] trôi mênh mông.

 

|[B] _Dáng xưa nay |[Em] xa rồi, Đường |[Am] khuya mưa rơi rơi, 

Phố |[D] xưa quên một người, Bàn |[Gmaj7] chân gieo đơn côi, 

Gió |[Cmaj7] mang theo cơn lạnh [B] _Về |[Em] rớt lệ trên môi. [D] 

 

|[C]  - [D]  |[Em] _Ngày ấy yêu |[Em] em say mê, Tôi |[Em/D#] nào nghĩ gì,Đến |[Em/D] câu từ ly, 

|[Em/C#] _Tình ái không_|[C]  xanh như thơ, Đến trong |[Am] hơi thở,  Rồi trôi_|[B]  rất xa.

 

|[B] _Hạnh phúc lang |[Em] thang như mây, Cho hồn |[Em/D#] héo gầy, Khi ta |[Em/D] còn đây,  

|[Em/C#] _Từng đêm qua trong |[C] giấc mơ, Vẫn mong_|[B]  chờ có em... |[Em] _về.