Hai đứa vui xuân – Hùng Linh

Tone

Đánh giá

 

1. Anh sẽ về thăm em vào mùa [Dm]  xuân năm nay

Biết em mừng [Gm]  vui đợi phút sum [Dm]  vầy từng ngày

Hẹn hò ta sẽ sánh vai mình quên nhiều nỗi đắng [Bb]  cay

Đi vào mùa xuân tình [A7]  ái

 

2. Anh nhớ về thăm kẻo em chờ [Dm]  mong nghe không?

Để cho đời [Gm]  ta đẹp khúc ân [Dm]  tình mặn nồng

Từ nay thôi hết ngóng trông mùa xuân này đã ước [Bb]  mong

Chúng mình [Am]  đẹp duyên tơ [Dm]  hồng

 

ĐK: Rồi một mùa xuân tưng bừng [F]  đến

Đàn chim đùa hót líu lo như [Dm]  vui cung đàn

Ngàn hoa đẹp tươi tung cánh [Gm]  bay

Chúng ta cùng nhau nắm tay mứng [C]  xuân mới sang

 

Chuyên một ngày đẹp tươi đã [F]  tới

Cầu xin mình sẽ yêu vui bên [Dm]  nhau muôn đời

Tình ta đẹp mãi năm tháng [Gm]  dài

[C]  Nắm tay cùng nhau xây một ngày [F]  mai

 

3. Anh hứa về thăm em vào mùa [Dm]  xuân năm nay

Để cho tình [Gm]  xưa đền đáp bao [Dm]  ngày miệt mài

Giờ này ta chỉ có hai tìm ain gầy lo mối [Bb]  mai

Chúng [Am]  mình gần nhau lâu [Dm]  dài