Hải đảo buồn – Đynh Trầm Ca – Bằng Kiều

Tone

Đánh giá

 

Tone chuan Bm. Capo 2 choi Am

Đời [Am] tôi khác chi hải [Dm] đảo, tương [F] tư, sóng vỗ đêm [Am] mưa

Buồn [E] tênh, [G] cuối ghềnh giông [F] bão,

Ngày [Dm] tháng điên [E7] cuồng đợi ai?

 

[Am] Đợi ai bóng [F] trăng chếch?

Đợi [Bb] ai mây mù [Bm7b5] giăng? đợi [E] ai mây mù giăng nơi [A] nơi?

[Dm] Ôi tháng [F] năm! tôi âm [Am] thầm,

Tôi âm [Dm] thầm chôn tình [E] mình chốn vực [Am] sâu.

[FE] 

 

Từ [A7] đó chìm trong mênh [D] mông, đời đã ngàn năm rêu [E] phong

Tôi [F#m] giam minh trong biển[E] lạnh, để [G] thơ với bãi cát [A] hanh

Hồn [A] đắm chìm trong đêm [D] xanh ngực [Bm] đá ngàn năm long [C#m] lanh

Thiết [D] tha đi tìm mộng [E] ảo, thiết tha chỉ tiếng gió [A] gào

 

Đời [A7] đã còn câu thơ [D] đau, nhuộm mãi về muốn thu [E] sau

Mai [F#m] em về thăm hải [E] đảo nhặt [G] tim tôi giữa sóng [A] 

Nhặt [A] hết niềm đau chưa [D] khô nhặt [Bm] hết tinh xưa vu [C#m] 

Gió [D] mang đi về biển [E] cả thiết tha chỉ tiếng gió [A] gào