Hahaha

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: [Em] [G] [C] [D] <br/>

<br/>

[Em]  Đừng, đừng vội cất tiếng [G]  thở dài<br/>

Thời gian mãi chẳng [C]  trở lại<br/>

Âu lo muộn [D]  phiền chẳng của riêng [Em]  ai.<br/>

<br/>

Đừng bỏ lỡ giây [G]  phút này<br/>

Vì trái đất [C]  mãi quay<br/>

Hôm nay sẽ [D]  vội vàng vụt bay.<br/>

<br/>

[Em]  Hãy tươi lên nụ cười rực [G]  rỡ<br/>

Như chưa một lần tan [C]  vỡ những ngây thơ<br/>

[D]  Vỡ những giấc mơ<br/>

[Em]  Để con tim đập nhịp rộn [G]  rã<br/>

Như bao ngày dài đau [C]  đớn hoang mang đã rời [D]  xa<br/>

(1, 2, 3! Let's go)<br/>

<br/>

ĐK:<br/>

Cười lên [Em]  hahaha, ngày hôm [G]  qua đã xa<br/>

Hát [C]  lalala ngày hôm [D]  nay đã đến<br/>

Cười lên [Em]  hahaha mỗi phút [G]  giây muộn phiền <br/>

Những nuối [C]  tiếc, hãy ngủ [D]  yên ở hôm [Em]  qua.<br/>

<br/>

Hahaha [G]  ha<br/>

Hát [C]  lalala, từng thời [D]  gian quý giá<br/>

Để thôi thẩn [Em]  thờ, để thôi tiếc [G]  nhớ<br/>

Để thôi hững [C]  hờ từng giờ vẫn [D]  mãi trôi không đợi [Em]  chờ<br/>

Một ngày rất [G]  mới thảnh [C]  thơi đưa tay chào niềm [D]  vui sẽ tới.<br/>

<br/>

Rap:<br/>

[Em]  know that sometimes you feel life is so [G]  tough<br/>

You are so despressed and you wanna give up <br/>

Don't [C]  do this and just do that<br/>

The [D]  stereotype is driving you mad<br/>

[Em]  Babe, take is easy<br/>

[G]  Life is not a pancake<br/>

[C]  Don't be shy, free your style and [D]  Ha Ha you're right.