Hà Nội Ngày Trở Về

Tone

Đánh giá

 

 

Verse: 

Hà Nội ơi|[Emadd9] __ [E/G#] mỗi khi lòng xác |[Am] xơ…. 

[Am/G] Tôi vội [Am/F#] vã trở |[B7] về

Lấy cho |[Em] mình dù [E] chỉ là chút |[Am] bóng đêm trên đường phố quen

Dù chỉ |[B7] là……. một [F#dim7] chiều sương giăng lối |[Em] cũ 

 

Tôi bồi |[Em] hồi [C] _khi chạm bóng cửa |[Am] ô

Như |[B7] ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy |[Em] áo mẹ

Ôi nỗi |[C] nhớ [C/B] _muôn đời |[Am] vẫn thế

Như dòng |[G] sông [D/F#] Hồng cuộn đỏ mãi [G7M] trong tôi 

 

ĐK:

|[B7] _Vội vã trở [E] về, vội vã |[Am7] ra đi

Chẳng thể nào |[D/F#] qua hết từng con |[G7M] phố

Nhưng còn đó mùa |[C] thu, mùa thu |[Edim7] đầy gió

Và rêu |[B7] xanh bên những gốc cây |[Em] già

 

|]_Vội vã trở [E] về cùng tháng |[Am7] năm xưa

Sau những con |[D/F#] đường dầu dãi |[G7M] nắng mưa

Bên |[C] quán nhỏ em buồn nghe lá |[Edim7] trút

Chiều mưa |[B7] xa giăng kín |[Em] phố dài

 

Verse:

Hà Nội ơi|[Em9] ___, [E/G#] mỗi khi lòng xác |[Am] 

Tôi vội vã trở |[B7] về để nghe tim [B7] mình….

rưng rưng trong nước hồ |[Em] thu…. ||