Hà Nội mười hai mùa hoa

Tone

Đánh giá

 

Tháng |[G]  giêng hoa đào bừng |[C]  nở,

đón |[A]  xuân khoe sắc hồng |[D]  tươi

Tháng |[G]  hai hoa ban ngập |[C]  tràn,

tím |[A]  biếc những gương mặt |[D]  phố |[D] _

 

Tháng |[G] ba bất chợt một |[C]  ngày,

trắng |[A]  tinh hoa sưa về |[D]  đây

Tháng |[G] tư loa kèn mỏng [C]  manh,

những |[A]  góc phố con đường [D]  quen |[D] _

 

Chorus

Mùa hoa tháng |[G] năm cháy rực phượng |[Em]  đỏ

Hồ Tây ngát |[C]  hương mùa sen tháng [D] sáu

Ngập tràn lối |[G]  đi hoa sấu tháng |[Em] bảy

Trở về tuổi |[A]  thơ hoa xoan tháng |[D] tám |[D] _

 

Mùa hoa sữa [G]  rơi tháng chín nồng [Em]  nàn

Mùa thu đã [C]  sang mùa hoa cúc [D]  đến

Tình yêu thuỷ [G]  chung tím biếc thạch |[Em]  thảo

Rực rỡ cuối [A]  đông cải vàng ven [D]  sông |[D] _

 

Tôi [D]  yêu những sắc [Cadd9]  hoa.

 

Chorus:

Mùa hoa tháng |[G] năm cháy rực phượng |[Em]  đỏ

Hồ Tây ngát |[C]  hương mùa sen tháng [D] sáu

Ngập tràn lối |[G]  đi hoa sấu tháng |[Em] bảy

Trở về tuổi |[A]  thơ hoa xoan tháng |[D] tám |[D] _

 

Mùa hoa sữa [G]  rơi tháng chín nồng [Em]  nàn

Mùa thu đã [C]  sang mùa hoa cúc [D]  đến

Tình yêu thuỷ [G]  chung tím biếc thạch [Em]  thảo

Rực rỡ cuối [A]  đông cải vàng |[D] ven sông |[D] _

 

|[D] _Tôi yêu |[D] những |[Cadd9] sắc hoa.

 

Là những |[G] sắc hoa ngát hương bốn |[Em] mùa

Là những nhớ |[C] nhung ngày ta |[D] đi xa

Là những |[G] khát khao mong quay |[Em] trở về

Để ta thấy |[A] như ngày còn |[D] ngây thơ |[D] _

 

Tôi |[D] yêu những |[Cadd9] sắc hoa