Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Tone

Đánh giá

 

 

Tone: [Bm] 

 

Hà Nội mùa |[F#] này... vắng những |[Bm] cơn mưa.

Cái rét |[Em] đầu đông khăn em |[Em/C#] bay

hiu hiu |[Bm] gió lạnh.

[B/D#] __Hoa sữa |[Em] thôi rơi,

ta bên nhau một chiều |[Bm] tan lớp.

Đường |[Em/C#] Cổ Ngư xưa chầm |[F#] chậm bước |[Bm] ta về.

|___ |___

 

Hà Nội mùa |[Bm] này |[B] chiều không |[Em] buông nắng,

|[A] phố vắng nghiêng nghiêng cành |[F#m/D] cây khô,

quán |[G7M] cóc liêu xiêu một |[Em/C#] câu thơ.

|[F#] Hồ Tây, |[F#7] Hồ Tây tím |[G] mờ. [A] __ [Bm] ___

Hà Nội mùa |[Bm] này |[B] lòng bao |[Em] nỗi nhớ.

Ta |[A] nhớ đêm nao |[F#m/D] lạnh đôi tay,

hơi |[G7M] ấm trao em |[Em/C#] tuổi thơ ngây

|[F#] Tưởng như…. |[F#7] Tưởng như… |[Bm] Còn đây ||