Hà Nội mùa thu

Tone

Đánh giá

 

 

1. |_ Em nghe |[C] chăng trong lắng |[G] sâu

Nơi hồng |[C] trái tim mình

|[C] _Hà Nội |[Em] mùa thu

Ôi |[F] xao xuyến trong |[C] lòng ta

 

2. |[C] _ Nghe bâng |[C] khuâng nghe gió |[G] đưa

Vang vọng |[C] giữa Ba Đình

|[C] _ Lời |[F] Người thu năm |[Dm] ấy

Màu |[Em] cờ thu năm |[Am] ấy

Vẫn |[G] đây xanh |[C] trời mây |[G7] _

 

ĐK: 

Thu |[C] đi dài năm |[F] tháng

Vinh |[Dm] quang và duyên |[G] dáng

Cho |[Em] ta khuôn mặt |[Am] sáng |[C] _ngời

|[F] Dáng vóc của |[C] Thủ Đô

Ôi sao |[Fm] yêu quý, |] Hà Nội |[G] ơi!

 

3. Em bên |[C] anh, ta bước |[G] đi

Nghe lòng |[C] nghĩ suy gì

[C] _Hà |[F] Nội, tim ta |[Dm] đó

Dặm |[Em] dài trong gian |[Am] khó

Vẫn ngát |[G] xanh, xanh mùa |[C] thu |[C] _