Gửi lại em – Vũ Hoàng

Tone

Đánh giá

 

Ngày [A]  mai tôi sẽ lên [F#m]  đường

Xin [D]  chào thành phố thân [E]  thương

Ngày [Bm]  mai tôi sẽ lên [E]  đường

Tạm biệt [D]  nhé người [A]  thương

 

Gần nhau trong giây phút [F#m]  này

Êm [D]  đềm hạnh phúc trong [E]  tay

Nhìn [Bm]  nhau trao nhau nụ [E]  cười

Qua đôi [D]  mắt xanh như màu [A]  mây

 

Gởi lại [A]  em ước mơ bên giảng [Bm]  đường

Gởi lại [D]  em lúa ngô đang vào [A]  mùa

Gởi lại [A]  em phố vui qua từng [Bm]  chiều

Gởi lại [D]  em tiếng yêu ngọt [A]  ngào [E7] 

 

La la [A]  lá lá la la la [Bm]  la, La la [D]  lá lá la la la [A]  la

Vì quê [A]  hương hiến dâng cho cuộc [Bm]  đời

Chào thành [D]  phố chúng tôi lên [A]  đường [E7] 

 

Cùng [A]  nhau ra nơi biên [F#m]  thùy

Căm [D]  thù giục bước quân [E]  đi

Hàng [Bm]  me xôn xao vơi [E]  đầy

Tạm biệt [D]  nhé người [A]  thương

 

Gần nhau trong giây phút [F#m]  này

Nghe [D]  lòng rộn rã thương [E]  yêu

Dù [Bm]  mai xa cách chân [E]  mây

Đôi ta [D]  vẫn bên nhau từng [A]  ngày