Gửi Anh Xa Nhớ

Tone

Đánh giá

 

 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_

 

1. Anh xa |[F]  nhớ anh có khoẻ |không

Em lâu |[Am]  lắm không viết thư |tay

Đầu thư em chẳng |[Dm]  biết nói gì

|Ngoài câu em ở đây nhớ |[Am]  anh vơi đầy |_

 

2. Anh hãy |[F]  cứ yên tâm công |tác

Em da |[Am]  diết thuỷ chung một |lòng

Ngày em nghĩ về |[Dm]  anh thật nhiều

|Để đêm đêm nằm mơ về |[C]  anh |_

 

ĐK1:

|[F]  Anh đi hoài đường |xa

|[Am7]  em vẫn chờ nơi |ấy

Em |[Dm]  yêu lắm đấy,

em |[Am]  thương lắm đấy

Em |[Bb]  lo cho anh nhiều |[C]  đấy.

 

|[F]  Mong đến ngày gặp |nhau,

|[Am7]  dẫu cách trở bao |lâu

Mua |[Dm]  bao thuốc lá,

mua |[Am]  dăm gói bánh

Anh |[Bb]  sang thưa chuyện

cùng |[C]  em...... |[F] nghe anh. |_

 

Dạo dữ từ ô nhị 43 > 60

 

1. Anh xa |[F]  nhớ anh có khoẻ |không

Em lâu |[Am]  lắm không viết thư |tay

Đầu thư em chẳng |[Dm]  biết nói gì

|Ngoài câu em ở đây

nhớ |[Am]  anh vơi đầy |_

 

2. Anh hãy |[F]  cứ yên tâm công |tác

Em da |[Am]  diết thuỷ chung một |lòng

Ngày em nghĩ về |[Dm]  anh thật nhiều

|Để đêm đêm nằm mơ về |[C]  anh |_

 

ĐK1:

|[F]  Anh đi hoài đường |xa

|[Am7]  em vẫn chờ nơi |ấy

Em |[Dm]  yêu lắm đấy,

em |[Am]  thương lắm đấy

Em |[Bb]  lo cho anh nhiều |[C]  đấy.

 

|[F]  Mong đến ngày gặp |nhau,

|[Am7]  dẫu cách trở bao |lâu

Mua |[Dm]  bao thuốc lá,

mua |[Am]  dăm gói bánh

Anh |[Bb]  sang thưa chuyện

cùng |[C]  em...... |[F] nghe anh. |_

 

ĐK2:

|[F]  Anh đi hoài đường |xa

|[Am7]  em vẫn chờ nơi |ấy

Yêu |[Dm]  xa khó lắm

yêu |[Am]  xa nhớ lắm

Yêu |[Bb]  xa cô đơn nhiều |[C]  lắm.

|[F]  Mong đến ngày gặp |nhau,

 

|[Am7]  dẫu cách trở bao |lâu

Mua |[Dm]  bao thuốc lá,

mua |[Am]  dăm gói bánh

Anh |[Bb]  sang thưa chuyện

cùng |[C]  em...... |[F] nghe anh. |_