Gót Hồng

Tone

Đánh giá

 

 

|[A] Ngỡ ngàng thời gian |[F#m] như lắng đọng, 

và|[D] khắp nhân gian đang chìm trong |[A] mộng. | 

|[D] Gót nhẹ nhẹ nhàng |[A /C#] xoay theo lời hát, cùng | 

|[Bm] dáng em cùng bước chân thần |[E] tiên. |

|[A] Gót hồng dịu dàng |[F#m] xoay giữa khung trời, dành |

|[D] sắc hương xô nghiêng dòng đời,|[A] __|

|[D] Gót hồng nhẹ nhàng |[A /C#] xoay theo điệu múa, cùng

|[Bm] bước em rực [E] cháy lên rạng |[A] ngời_ |[A7] _ |

 

Điệp khúc:

|[D] Kìa đêm nay, bao |[A] nhiêu gã si tình 

thành |[D] đá ngây dại vì dáng |[E] em…| 

|[D] Và đêm nay 

một |[C#7] đêm sắc hương [F#m] nghê thường, 

cùng |[D] bước em rực |[E7] cháy lên rạng |[A] rỡ.|[A7] __ | 

|[D] Kìa đêm nay, bao |[A] nhiêu gã si tình 

thành |[D] đá ngây dại vì dáng |[E] em…| 

|[D] Và đêm nay 

một |[C#7] đêm sắc hương [F#m] nghê thường, 

cùng ||[D] bước em rực |[E7] cháy lên rạng |[A] ngời |[A]  ||