Gọi tên em – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

Gọi tên [Am]  em giữa nỗi nhớ ước [G]  ao

Giữa biển vắng khát [F]  khao tiếng gió thét [E]  gào con sóng.

Tìm tên [Am]  em dưới cát trắng mênh [G]  mông

Biết sóng cuốn xô [F]  không xin còn lời trông [E]  ngóng.

 

Gọi tên [Am]  em khi ban mai nắng [G]  lên

Khi sương rơi giữa [F]  đêm gọi mãi những khi hoàng [E]  hôn.

Và con [Am]  sóng cứ khát khao vỗ [G]  bờ

Để biết chút mong [F]  chờ biển nhớ gọi [E]  thầm tên em.

 

Gọi tên [Am]  em dẫu gió cuốn sóng [G]  xô

Dẫu dốc cát nhấp [F]  nhô xin mưa êm [E]  đềm qua phố.

Biển yêu [Am]  em chút thảo sớm [G]  mai

Đã muốn khắc tên [F]  em ghi vào trái tim [Am]  anh.