Gọi tên em trong đêm

Tone

Đánh giá

 

 

Verse

|[Dm] _Đêm nghe hạt mưa rơi, (n)òng |[Am] chợt nhớ em vô |]cùng (Hoa Vinh hát là NÒNG)

|[Bb] _Chuyện tình ngày |[C] ấy không sao |[F] quên được |]uwhm (hắng giọng rất đúng nhịp)

|[Dm] _Giờ hai ta ở hai |]nơi, lòng người |[Am] có nghĩ đến bao |]giờ

|[Bb] _Lúc trước anh ra |[C] đi là có |[Dm] lý do. |]_

 

|[Gm] _Nếu biết trước tương lai, |[Dm] _anh đã chẳng yêu em

|[Bb] _Nhưng con tim không thể |[C] quên được em, người ơi

|[Gm] _Nước mắt đã rơi vì nhớ |[Dm] em mong em trong từng đêm |[Bb] vắng

Mong cho em luôn được hạnh |[C]  phúc nơi phương trời xa.

 

Chorus:

|]_Gọi tên em trong |[Dm] đêm, trái tim này |[Am] xót xa

Người yêu ơi hãy |[Bb] quên những năm [C] tháng êm đềm hôm |[F] _nào

Gọi tên em trong |[Dm] đêm để mình anh chịu nỗi |[Am] đắng cay

Một thế  giới |[Bb] khác mang anh đi, chẳng thể nào |[C] có em.

 

|]_G g gọi tên em |[Dm] trong đêm, sẽ chẳng thể |[Am] có nhau

Tình duyên ta thế |[Bb] thôi, chắc có [C]  lẽ đã được |[F] an bài

G g gọi tên em trong |[Dm] đêm để mình anh chịu nỗi |[Am] đớn đau

Một thế giới |[Bb] khác mang anh đi, chia đôi tình |[C] chúng ta.

|]_Cách xa hai |[Dm] phương trời. |]

 

* Mong em qua bao |[Dm] đêm, trái tim này |[Am] xót xa

Người yêu ơi hãy |[Bb] quên tình nồng [C] say từng năm |[F] tháng

Gọi tên em trong |[Dm] đêm để mình anh chịu nỗi |[Am] đắng cay

Một thế giới |[Bb] khác mang anh đi, chẳng thể nào |[C] có em.

 

Chorus:

|]_G g gọi tên em |[Dm] trong đêm, sẽ chẳng thể |[Am] có nhau

T t tình duyên ta thế |[Bb] thôi, chắc có [C]  lẽ đã được |[F] an bài

G g gọi tên em trong |[Dm] đêm để mình anh chịu nỗi |[Am] đớn đau

Một thế giới |[Bb] khác mang anh đi, chia đôi tình |[C] chúng ta.

|]_C c c c c c cách xa hai |[Dm] phương trời. |]

|]_C c c c c c cách