Gọi nắng – Phạm Anh Dũng thơ Phạm Ngọc

Tone

Đánh giá

 

Em [C]  đến thật hồn [Am]  hiên 

Hiền [G]  vô tư cỏ [C]  lá 

Nụ cười em nắng [F]  hạ 

Cháy bỏng phía tôi [G7]  chiều 

 

Em [C]  như một giòng [Am]  sông 

Vào [G7]  tôi ngàn con [C]  sóng 

Trong [Am]  tôi mùa gió [Dm]  lộng 

Một [G7]  lần em thoáng [C]  qua 

 

[C]  Mai em về phố xa 

[Dm]  Giữ dùm tôi mắt [G7]  biếc 

[C]  Trái tim tôi từng [F]  nhịp 

[Em]  Rung theo bước chân [G7]  người 

 

[C]  Em về đâu nắng ơi 

[Dm]  Còn đây mùi hương [G7]  tóc 

[Em]  Bàn chân em guốc [F]  mộc 

[G7]  Gõ hồn tôi bên [C]  này