Góc Tối

Tone

Đánh giá

 

 

|____ |____ |____ |____

|[F#m] __Cho tôi đêm nay tôi |[D] không lạnh lùng

|[F#m] __Cho tôi cơn say yêu |[D] thương tận cùng

|[A] _Cho tôi nơi đây |[E] là nhà

|[A] _Cho tôi từng |[B7] ngày trôi qua

|[F#m] __Nghe như ai đi qua |[D] đây vài lần

|[F#m] __Nghe như sương đêm rơi |[D] rơi thật gần

|[A] _Nghe như mây |[E] đen ùa về

|[A] _Nghe như ngày |[B7] dài lê thê

Chorus:

Giữa góc |[F#m] tối đó ai đang co ro ai đang |[D] như thân cò

|[A] Nơi giá buốt lạ lùng tiếng |[E] khóc ngại ngùng

Nắng gió |[F#m] khắp lối tôi đi muôn nơi tôi đây |[D] quen lâu rồi

|[A] Vẫn cứ thế mình tôi|[E] iiiii

Góc |[F#m] tốiiiii|iii

|____ |____

|[F#m] __Cho tôi đêm nay trông |[D] lên bầu trời

|[F#m] __Cho tôi mai đây tôi |[D] như mọi người

|[A] _Cho tôi yên vui |[E] _một ngày

|[A] _Cho tôi nhiều |[B7] điều chưa hay

|[F#m] __Đêm nay đâu ai bơ |[D] vơ một mình

|[F#m] __Quanh đây đâu ai quay |[D] lưng lại nhìn

|[A] _Quanh đây xe hơi |[E] nhà lầu

|[A] _Quanh đây người |[B7] nào lo âu.

Chorus x 2:

Giữa góc |[F#m] tối đó ai đang co ro ai đang |[D] như thân cò

|[A] Nơi giá buốt lạ lùng tiếng |[E] khóc ngại ngùng

Nắng gió |[F#m] khắp lối tôi đi muôn nơi tôi đây |[D] quen lâu rồi

|[A] Vẫn cứ thế mình tôi|[E] iiiii

Góc |[F#m] tốiiiii|____ iii