Góc Phố Dịu Dàng

Tone

Đánh giá

 

[Bm7add11(no5)] Ư  | [Bm7add11(no5)] hơ | [Em7] ừ | [Asus2/F#] ô

 

Ư hơ ừ

|[Bm7add11(no5)] Hỡi chiếc lá me |[Bm7add11(no5)] xanh rơi trên đường |[Em7] xưa nắng |[Asus2/F#] hoa.

Còn |[Bm7add11(no5)] nhớ góc phố thân |[Bm7add11(no5)] quen

mỗi khi chờ |[Em7] nhau thiết |[Asus2/F#] tha.

|[Em] Hỡi góc phố dịu |[Em] dàng

và hàng |[Asus2] me anh đưa em |[Asus2] đi ăn kem mỗi |[D7M] chiều |[D7M] ___

|[Em] Hỡi góc phố dịu | [Em] dàng

Và tình |[Asus2] yêu ngây thơ vẫn |[Asus2] thơm hương ly chè |[Bm7add11(no5)] kem

|[Bm7add11(no5)]  |[Em7]  |[Asus2/F#] 

ĐK:

|[Bm7] Phố có nhớ đôi mèo |[Em] con năm xưa

|[A] _ Vẫn hay nô đùa mỗi |[A] ngày (A hoặc Asus2)

|[A] _ Và hay hái |[D7M] me cho nhau.

|[Bm7] Phố có biết câu chuyện |[Em] yêu vu vơ

|[A] _ Như thể con |[A] mèo dịu [Asus2] hiền (A hoặc Asus2)

|[A] _ Thường hay cắn |[D7M] đôi tay tôi. (A hoặc Asus2)

|[Em] Hỡi góc phố dịu |[Em] dàng,

Mà giờ |[Asus2] đây sao con miu |[Asus2] ơi đi hoang |[D7M] nơi nào ? |[D7M] ___

|[Em] Hỡi góc phố dịu |[Em] dàng,

Và tình |[Asus2] yêu ngây thơ vẫn |[Asus2] thơm hương ly chè |[Bm7add11(no5)] kem.

|[Bm7add11(no5)]   |[Em7]   |[Asus2/F#]