Góc khuất trong tim anh – Lâm Chấn Khang

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Đã nhiều lần anh muốn [G]  quên

Anh muốn [F]  xoá những gì không [C]  vui

[Dm]  Nhưng vì sao anh [Em]  không thể xoá

[F]  Nhưng vì sao anh chẳng thể [G]  quên.

 

[Am]  Chắc tại vì anh quá [G]  yêu

Nên anh vẫn [F]  nhớ một người không nên [C]  nhớ

Yêu [Dm]  thương rời xa, dù anh [Em]  cố níu kéo

Thì giờ đau [F]  khổ cũng chỉ [G]  riêng anh mà [Am]  thôi.

 

Chợt mặn [Am]  đắng khoé môi, anh biết [G]  em xa rồi

Mà vì [F]  sao anh vẫn còn [C]  nhớ

Nhớ phút [Am]  giây ban đầu, nhớ tiếng [Em]  yêu hôm nào

Mà giờ [F]  đây chỉ còn lại quá [G]  khứ thôi.

 

Rồi em [Am]  đi xa giấc [G]  mơ anh trở về lại chính [Am]  anh

Dù cố [F]  gắng vẫn không quên em [C]  được

Vậy thì [Am]  thôi anh sẽ nhớ, giữ em [G]  trong tim suốt đời

Nơi góc [F]  khuất trái tim [G]  anh chính là [Am]  em.