Giữ lấy tuổi thơ

Tone

Đánh giá

 

|_ |_ |_ |_

|_ |_ |_ |_

 

Biết bao câu |[C] chuyện xảy ra ngoài |[C] kia

Biết bao mái |[Am] nhà chỉ như là |[Am] 

Biết bao mong |[F] chờ trong mắt trẻ |[F] thơ..

bỏ quên trong thờ |[G] ơ

 

|[G] _Sẽ đi đâu |[C] về đâu hành trang tuổi|[C] thơ

Sẽ trượt về|[Am] đâu con thuyền ước |[Am] mơ?

Trả cho em |[F] những ngây |[F] thơ,

để quên đi |[Dm] những bơ |[Dm] vơ...

Người lớn đừng |[F] quên ai cũng có tuổi|[G] thơ

 

Chorus:

|[G] _Đừng để tuổi |[C] thơ những đứa bé kia

chẳng |[Am] có những tiếng hát ngây thơ |[F] cất lên

trong khung trời mộng |[G] 

Đừng để buồn |[C] vui, sân si, [G/B] bon chen,

kiếp |[Am] sống dẫu có khó khăn đến |[F] mấy,

trên đôi vai nhỏ ngây |[G] thơ.

Biết bao |[F] khung trời mộng |[G] mơ,

vẫn như |[F] đang chờ đàn |[G] em thơ

 

|[G] _Xòe tay khám |[C] phá những ấm [G/B] áp,

những khúc |[Am] hát chốn bát ngát

mênh mang |[F] ngút ngàn tình |[G] thương.

Để em thơ |[C] vẫn đó những [G/B] bỡ ngỡ, những |[Am] khám phá,

những ngây ngô vốn |[F] thuộc về tuổi |[G] thơ.

Những câu |[F] chuyện nhỏ đơn |[G] 

Những giấc |[F] mơ nhỏ ngây |[G] thơ

Những hành |[F] động nhỏ ấm |[G] áp đến tình |[C] cờ.

 

Dạo giữa |[F]  |[G]