Giọt Sương Và Chiếc Lá

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em] _Nhẹ nhàng tia nắng |[C] mai

xoá tan sương |[Em] mờ

Nhẹ nhàng cơn gió |[C] đưa

cuốn đi lá |[G] sầu

Đọng lại đây chút |[C] buồn

hạt sương trắng sau màn |[G] đêm

Đọng lại đây chiếc |[C] 

vươn trên thân |[Em] gầy.

 

|[Em] _Dòng thời gian quá |[C] nhanh

khiến cho sương |[Em] buồn

Mà đời còn như mãi |[C] đây

nắng mai sẽ |[G] về

Rồi màn đêm cũng |[C] nhường

ngàn tia nắng tan vào|[G] nhau

Để mang đi chút |[D] yêu

cho chiếc lá kia héo |[G] khô

Sương tan đi vội |[D] vã.

Chorus

|[G] Lá buồn vì nắng đến

đã mang giọt |[D] sương đi mau

Đã xoá những êm |[Em] đềm

khi trong màn đêm hương có |[D] nhau

Rồi nắng kia sẽ phai dần.

|[G] Lá buồn rồi sẽ ấm

khi sương lại|[D] vây quanh đây

Sẽ sống trong đêm |[C] với hương tình,

với lá mặn nồng cuốn những giọt |[D] sương

và chiếc lá hết |[G] buồn.