Giọt nước mắt đàn ông – Bảo Chinh

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Đêm qua anh nằm mơ bỗng thấy

Người anh [C]  yêu sao bỗng tự nhiên khuất xa

[G]  Anh không biết vì sao tại sao

Em ra [Am]  đi không một lời từ ly.

 

[Am]  Giờ thì em lại quay trở về

Người đàn [C]  ông ngày xưa mà em nhớ thương

[G]  Anh xót xa tình anh chỉ vì

Ngày xưa [C]  anh đã quá sai lầm yêu [Am]  em.

 

[Am]  Khóc làm gì vì em không hiểu cho mình

[G]  Nhớ làm gì vì em có [C]  yêu mình đâu

[Dm]  Thôi em hỡi chúc em [Am]  được hạnh phúc

Thế gian này đâu chỉ [E]  có mình em.

 

[Am]  Nếu mai này cuộc tình em có chia lìa

[G]  Hãy trở về vì anh vẫn [C]  yêu mình em

[Dm]  Nhưng có lẽ đó chỉ [Am]  là mơ ước

[G]  Em có yêu gì [Am]  tôi.