Giọt nắng cuối chiều – Quang Huy

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Mưa cuốn trôi bao kỷ [E7]  niệm dĩ vãng 

[Am]  Gió đã đưa em đi [G]  vào hư [Dm]  vô 

[Am]  Nắng vẫn nơi đây cùng [F]  tôi 

Nhưng sắp theo [C]  mây chiều 

Giọt nắng [F]  kia giờ xa quá xa khuất chân [C]  trời

Nhiều đêm đến từng giọt [F]  nắng cuối chiều

kia sẽ chẳng ghé thăm tôi người [E7]  ơi 

 

[Am]  Nếu có ước muốn cho cuộc tình

Thì tôi ước [G]  mong cho ánh nắng kia quay trở về 

[Am]  Ánh nắng chất chứa bao giọt tình

Giờ xa xôi [C]  quá không còn vết dấu 

Đêm [Dm]  đến một mình tôi với bóng tối

Ôm [C]  ấp mong chờ em [Am]  đến dưới ánh nắng 

Nhưng [Dm]  đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm [E7]  đau .. oh oh oh [Am]  oh