Giọt nắng bên thềm

Tone

Đánh giá

 

4/4 |[G]  |[Em]  |[Am7]  |[D] __ |[G]  |[Em]  |[Am7]  |[D] __

|[C] [B] [Em] _ |[Eb] [Bb] [C] _ |[Bb]  |[Eb]  |[Asus4] [A]  |[D] 

 

2/4 |[D] _Hoa vẫn 2/4|[G] hồng trước sân nhà |[Am] tôi, chim vẫn |[C] hót sau vườn nhà |[Em] tôi

|[D] _Giọt nắng bâng |[Bm7] khuâng, giọt |[Am7] nắng rơi rơi bên |[G] thềm

|[G] _Bài hát bâng |[C] khuâng bài |[C] hát mang bao kỷ |[G] niệm, những |[A7] ngày đã |[Bb] qua. |[Am7] _ |[D] 

 

|[D] _Lâu lắm |[G] rồi em không đến |[Bm] chơi cây sen |[C] đá lá bạc như |[C]  vôi [G/B] 

|[Am] _Sỏi đá rêu |[Bm] phong sỏi |[Am7] đá chưa quên chân |[G] người

|[G] _Bài hát rêu |[C] phong bài |[Cm] hát viết không nên |[G] lời, đã |[A] vội lãng |[Em7] quên |[Eb7M]  |[Dsus4]  |[D] 

 

ĐK 1:

Bài |[G] hát tìm trong nỗi |[G] nhớ từng ngày bình |[C7M] yên

|[C7M] _Bài |[Am] hát tìm trong ký |[Am] ức cuộc tình |[G] đầu tiên

|[G] _Trả lại |[C] cho tôi, trả |[C] lại cho |[Bm] em

|[Bm] _Trả về hư |[A7] không giọt |[D7] nắng bên |[G] thềm |[G] 

 

4/4

|[G7M]  |[C7M]  |[G7M]  |[C7M]  |[B7] [Em]  |[Eb] [Bb] [C] _ |[Am] [D] 

 

2/4|[D]  _ Hoa vẫn |[G] hồng trước sân nhà |[Am] tôi chim vẫn |[C] hót sau vườn nhà |[C] tôi

|[C] _Một sớm mai |[Bm] kia chợt |[Am7] thấy hư vô trong |[G] đời

|[G] _Người vẫn đâu |[C7M] đây người |[C7M] cũng đã như xa |[G] rồi, chỉ |[A7] là thế |[Bb] thôi |[Am] _ |[D] 

 

|[D] _Khi thấy |[G] buồn em cứ đến |[G7M] chơi, chim vẫn |[C] hót trong vườn |[C] đấy thôi

|[C] _Chỉ có trong |[Bm7] tôi ngày đã |[Am7] sang đêm lâu |[G] rồi

|[G] _Bài hát cho |[C] em giờ |[Cm] đã hát cho mọi |[Bm] người, để |[A] rồi lãng |[Em7] quên. |[Eb7M]  |[D] _

ĐK 2:

|[D] _Bài |[G] hát tìm trong khói |[G] thuốc từng giờ bình |[C] yên

|[C] _Bài |[Am] hát tìm trong lá |[Am] biếc từng chiều |[G] hoàng hôn

|[G] Còn lại |[] trong tôi, |[C] _còn lại trong |[Bm] em

|[Bm] _Chỉ là lung |[A] linh giọt |[D7] nắng bên |[G] thềm. |[G] 

 

Trả lại |[C] cho tôi, |[C] _trả lại cho |[Bm] em

|[Bm] _Trả về hư |[A7] không giọt |[D7] nắng bên |[G] thềm. |[G] 

 

4/4 |[G]  |[C]  |[G7M]  |[C]  |[B7] [Em]  |[Eb] [C]  |[Am7] [D]  |[G7M]  |[G]