Giới hạn nào cho chúng ta – Thái Thịnh

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Mỗi thứ trong đời điều chi cũng có cho ta riêng [Bm]  một giới hạn

[D]  Ước muốn không trọn người thương yêu nhất cũng cho là [Am]  dối gian

[C]  Mới kết giao tình rồi ngày hôm sau lại chê trách [G]  nhau bội bạc

Niềm tin nơi nhân thế luôn [Am]  mỏng manh tình người cho nhau cứ thay [B]  thật nhanh

 

[Em]  Mỗi kiếp con người nào ai không biết khao khát bao [Bm]  điều ước mộng

[D]  Lúc hết hy vọng hầu như ai cũng trách than đời [Am]  phũ phàng

[C]  Hãy nghĩ suy rằng chẳng một điều chi tự nhiên cho [G]  ta dễ dãi

Và cuộc đời ta đâu như cơn [Am]  mơ mãi mãi định mệnh buồn vui đều là do [D]  ta giữ lấy

 

Và [G]  khi tôi vui thì tôi hát, [D]  khi tôi đau thì tôi khóc

[Em]  Sẽ trút hết những đắng cay trong [Bm]  lòng

Chẳng [C]  khi nào tôi phải lo lắng, [G]  đánh mất hy vọng

Cuộc [Am]  đời còn cho tôi bao ước [D]  mơ.

 

Và [G]  khi tôi yêu thì tôi biết, [D]  tôi không bao giờ hối tiếc

[B]  Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ [Am]  vỡ tan

Tôi [C]  hiểu rằng tình yêu đã quá giới [G]  hạn

Là một [Am]  điều nhỏ nhoi trong thế [D]  gian [B7] 

Chẳng có chi không phai [Em]  tàn.