Giàu và nghèo – Lâm Thái Hiền

Tone

Đánh giá

 

Giữa giàu và [Em]  nghèo ai cũng mong hạnh phúc

Giữa giàu và [Bm]  nghèo ai cũng có nỗi [Em]  niềm

Giàu thì vinh [Am]  quang nghèo buồn lang [C]  thang

Còn đó bao ngổn [D]  ngang. [B7] 

 

Giữa giàu và [Em]  nghèo ai cũng con người thôi

Giữa giàu và [Bm]  nghèo ai cũng trách một [Em]  lần.

Vậy thì sao [Am]  không rộng lòng thương [C]  yêu

Để [D]  sống vui hơn [Em]  nhiều.

 

Hỡi người sang [Em]  giàu khi sớt chia tình [Am]  thương

Cho người khó [D]  nghèo là lúc ta nhận [G]  thêm

Ngày sau xuôi [Am]  tay nhắm mắt là hết [D]  rồi

Chỉ còn lại những gì mình đã làm cho [B]  nhau.

 

Hỡi người khó [Em]  nghèo hãy vững tin ngày [Am]  mai

Tin vào chính [D]  mình gian khó sẽ dần [G]  qua

Ngày mai tương [Am]  lai với khát vọng vô [B]  bờ

Hãy tin rồi [C]  chính ta sẽ [B7]  vẽ lên phép [Em]  màu.