Giàu Mà Có Tình – Nguyễn Hồng Thuận – Hàn Thái Tú

Tone

Đánh giá

 

 

 

 Capo 2

Tone [Am] 

 

[F] Cuộc sống có muôn [G] vàn khó khăn [Em] ở trên đời phải [Am] nghèo một lần

[F] Để thấy rõ đạo [G] lý nghĩa nhân [Dm] từ nai tơ chẳng [E7] còn ngây thơ

[F] Cuộc đời có rất [G] nhiều khúc cua [Em] cua không được là [Am] thua cuộc đời

[F] Kiếp người phải nghèo [G] khó một thời [Em] mới biết ai nên [Am] giữ bên đời

 

Ở [F] giữa chốn đông người tiệc tùng vui [G] chơi chỉ là bạn

[Em] Trong lúc hoạn nạn ai ngồi lại [Am] mới là anh em

Vật [F] chất quý giá nhưng tình người mới [G] cao hơn tất cả

Người [Em] tốt sợ mình ngã chứ không thấy [Am] ngã rồi dèm pha

 

Đời [F] chẳng có công bằng để người biết [G] vươn lên số phận

[Em] Muốn có vinh quang opải chịu được [Am] cơ hàn gian nan

Nghèo [F] khó chẳng xu nịnh giàu sang trước [G] sau vẫn là mình

[Em] Giàu mà có tình đó mới chính [Am] là người đáng kính