Giáng Sinh Tình Yêu -Trịnh Thiên Ân

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] ___ |[F] ___ [G] ___ |

|[C] ___ |[F] ___ [G] ___ |

|[C] ___ |[F] ___ [G] ___ |

|[F] ___ |[G] ___ |

(2/4)

|[F] ___ [G] ___ |[C] ___

 

Từng nhịp |[C]  chân vui rộn [F] rã trong đêm |[G:2] nay Chúa Giáng [C] Sinh,

Khắp phố |[F] phường muôn người [G] hân hoan đón |[C] chờ. [C] 

Một mùa |[F]  Giáng Sinh lại [G] về cùng |[Em] một năm [Am] mới

|[F] Đem an [D] lành khắp đất |[G] trời. [G] ___

Đàn trẻ |[C]  con khoe áo [F] mới bên cha |[G] mẹ hồn nhiên tiếng [C] cười,

Hát vang |[F] trời bài ca đêm [G] Thánh an |[C]  lành. [C] 

Người người |[F] chắp tay nguyện [G] cầu mùa |[Em] về mang hạnh [Am] phúc

|[F]  mang yên [D] bình cho nhân |[G] thế.

ĐK:

Kìa lung |[C] linh bao ánh [F] nến ấm |[G] lạnh đêm tuyết [C] rơi,

Chúa giáng |[F]  trần mang [G] tình yêu muôn |[C]  lối. [C] ___

Tỏa |[F]  sáng nơi [G] nơi, |[Em] khắp tiếng [Am] cười,

|[F]  Bao nhọc [D] nhằn xóa |[G]  tan. [G] ___

Bạn cùng |[C] tôi vang câu [F] hát mang |[G] tình yêu sáng [C] tươi,

Với bao |[F]  niềm tin [G] yêu, và tha|[C] _ thiết [C] ____

Cầu |[F]  chúc cho [G] tôi, |[Em] chúc cho [Am] bạn

|[F]  chúc muôn [G] người ấm |[C] êm [G] cuộc [C] đời

Dạo:

|[C] ___ [F] ___ |[G] ___ [C] ___

|[F] ___ [G] ___|[C] ___ [G] ___

Quay lại từ đầu

Kìa lung |[C] linh bao ánh [F] nến ấm |[G] lạnh đêm tuyết [C] rơi,

Chúa giáng |[F]  trần mang [G] tình yêu muôn |[C]  lối. [C] 

Tỏa |[F]  sáng nơi [G] nơi, |[Em] khắp tiếng [Am] cười,

|[F]  Bao nhọc [D] nhằn xóa |[G]  tan. [G] 

Bạn cùng |[C] tôi vang câu [F] hát mang |[G] tình yêu sáng [C] tươi,

Với bao |[F]  niềm tin [G] yêu, và tha|[C] _ thiết [C] 

Cầu |[F]  chúc cho [G] tôi, |[Em] chúc cho [Am] bạn

|[F]  chúc muôn [G] người ấm |[C] êm [G] cuộc [C] đời

Cầu |[F]  chúc cho [G] tôi, |[Em] chúc cho [Am] bạn

|[F]  chúc muôn [G] người ấm |[C] êm [G] cuộc [C] đời