Giấc mơ tuổi ngọc – Thanh Vũ – Huy Trâm

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Tôi mơ làm [C]  gió trên [Am]  cao 

Làm hoa dưới [F]  nước, làm sao trên [Dm]  trời 

Mơ làm sóng [C]  biếc viễn khơi 

Cho người thủy [Am]  thủ yêu đời phong [E7]  ba 

Chiều vu vơ [Am]  nhớ quê [E7]  nhà 

Xưa trùng dương cất lời ca giang [Am]  hồ 

 

ĐK: Tôi ghen cùng [Am]  lá và hoa 

Yêu em thì [Dm]  rất bến bờ, bến bờ cỏ xanh 

Mơ làm chim [Am]  đứng trên cành 

Đón chờ em [E7]  thức mộng lành, bình minh hát vang 

Và mơ nên những cung đàn ru người nuôi [C]  giấc mộng vàng 

Ru người nuôi [Am]  giấc mộng tàn, mộng [E7]  tàn thơ [Am]  ngây 

 

2. [Am]  Tôi mơ rượu [C]  uống không [Am]  say 

Tặng em cho [F]  thấy đỏ hây má [Dm]  hồng 

Mơ làm nắng [C]  mới đến sông 

Cho trời thu [Am]  mát cho lòng xôn [E7]  xao 

Và tôi mơ [Am]  giấc mộng [E7]  nào 

Làm con bướm lạ bay vào phòng [Am]  em