Giấc Mơ Trưa

Tone

Đánh giá

 

 

Nhịp 2/4:

Em nằm em |[G] nhớ

Nhịp 3/4:

Một |[D/F#] ngày trong [Em] veo

Một [D] mùa nghiêng |[D] nghiêng_

Nhip 4/4:

Cánh đồng xa |[C] mờ.

Cánh [A] cò nghiêng cuối |

|[Dsus4] trời...[D7] _

Nhịp 2/4:

Em về nơi |[G] ấy

Nhịp 3/4:

Một |[D/F#] bờ vai [Em] xanh

Một [D] dòng tóc |[C] xanh_

Nhịp: 4/4

Đó là chân |[Am] trời

Hay [Am/C] là [A/C#] mưa cuối |[Dsus4] trời...[D7] __

Điệp khúc:

Nhịp: 2/4

Và gió theo |[G] em trôi về con |[G] đường

Và [D/F#] nắng theo |[Em] em trên dòng sông |[Em] vắng

Mùa đã trôi |[Am] đi những miền xanh |[Am] thẳm

Người đã quên |[C] đi những lần em |[Dsus4] buồn ...[D7] __

Từng dấu chân |[G] xưa trên đường em |[G] về_

Giờ đã ra |[B7] hoa những nhành hoa |[Em] vắng_

Người đã đi |[Am] qua những lời em |[Am/C] kể_

Này giấc mơ |[A/C#]  trưa bao giờ em |[Dsus4] về?...[D7] __

Một tiếng |chuông [G] chùa |....Dạo....

Người đã đi |[Am] qua những lời em |[C] kể

Này giấc mơ |[Am] trưa bao giờ em [Dsus4] về?...[D7] __

Một giấc mơ |[G] vắng ||