Giấc Mơ Đêm Rằm – Trần Thanh Sơn – Nguyễn Trần Trung Quân

Tone

Đánh giá

 

Tone [A] 

[E] có trăng rằm thơ [A] ấu tỏa [D] sáng trên [A] cao

[E] có chú cuội ngồi [F#m] dưới gốc đa năm [Bm] nào

[E] có thêm bầy chim [A] trắng về [F#m] qua giấc [Bm] mộng

[E] mùa thu đưa em [D] về ngồi ca [E] hát đồng [A] dao.

 

ánh sáng mùa [C#m] thu khúc hát nàng hằng [D] nga

những cánh vàng [E] hoa đứng ngiêng đầu lắng [A] nghe

ánh sáng mùa [C#m] thu ru hoa ngủ thật [D] say

vầng trăng xa mỉm [E] cười rơi nhẹ xuống bài [A] thơ.